Разработка и дизайн сайта IT-project
Витяг з Закону України „Про нотаріат”
   
Днепропетровский
городской нотариальный округ
 
 
Литвиненко
Игорь Викторович
нотариус
 
 
О конторе
Законодательство
Наследство
Консультация
Ссылки
Контакты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витяг з Закону України „Про нотаріат”

Ст.1 Поняття нотаріату . Органи і особи , які вчиняють нотаріальні дії .
     Нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права , а також факти , що мають юридичне значення ,
та вчиняти інші нотаріальні дії , передбачені цим Законом , з метою надання їм юридичної вірогідності .
     Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів , які працюють в державних нотаріальних конторах , державних нотаріальних архівах ( державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю ( приватні нотаріуси ) .
     Документи , оформлені державними і приватними нотаріусами , мають однакову юридичну силу .
     У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування .
    Здійснення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України , а у випадках , передбачених чинним законодавством,-на дипломатичні представництва України .
    Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись особами , вказаними у статті 40 цього Закону .

Ст. 4 Права нотаріуса
     Нотаріус має право :
витребувати від підприємств , установ і організацій відомості та документи , необхідні для вчинення нотаріальних дій ;
складати проекти угод і заяв , виготовляти копії документів та виписки з них , а також давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру ;
одержувати плату за надання консультацій правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій, за надання додаткових інформаційно-технічних послуг;
одержувати плату за надання консультацій правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій, за надання додаткових інформаційно-технічних послуг.
Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані і інші права

Ст. 5 Обов’язки нотаріуса
     Нотаріус зобов’язаний :
здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги ;
сприяти громадянам , підприємствам , установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів , роз’яснювати права і обов’язки , попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того , щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду ;
зберігати в таємниці відомості , одержані ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій ; відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам ;
вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених правил;
дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального діловодства;
постійно підвищувати свій професійний рівень, а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої статті 291 цього Закону, проходити підвищення кваліфікації;
виконувати інші обов'язки, передбачені законом .

Ст. 31 Оплата вчинюваних нотаріальних дій
     Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату , розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою .Оплата додаткових послуг правового характеру , що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної дії , провадиться за домовленістю сторін .

Стаття 34. Нотаріальні дії, що вчиняють нотаріуси
       Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:
1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);
2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
3) видають свідоцтва про право на спадщину;
4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
9) накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
10) засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
11) засвідчують справжність підпису на документах;
12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;
15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;
16) посвідчують час пред'явлення документів;
17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
19) вчиняють виконавчі написи;
20) вчиняють протести векселів;
21) вчиняють морські протести;
22) приймають на зберігання документи.
      На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.
      Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв, актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Зразок, опис, порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів установлюються Кабінетом Міністрів України.

Ст. 55 Посвідчення угод про відчуження та заставу майна
Частина 4
      Посвідчення правочинів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна, а також правочинів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину .

Примітка : Стаття 34 Закону , в цієї редакції , вступає в дію з 01 червня 2009 року .

 
   
Пр-т. Героев 33/1, г.Днепропетровск
49106, Украина
+38 (099) 415 87 74