Разработка и дизайн сайта IT-project
ВИТЯГ З ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
   
Днепропетровский
городской нотариальный округ
 
 
Литвиненко
Игорь Викторович
нотариус
 
 
О конторе
Законодательство
Наследство
Консультация
Ссылки
Контакты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЯГ З ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ст.203. Загальні вимоги , додержання яких є необхідним для чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу , іншим актам цивільного
законодавства , а також моральним засадам суспільства .
2. Особа , яка вчиняє право чин ,повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності .
3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
4. Правочин має вчинятися у формі , встановленій законом.
5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків , що обумовленні ним.
6. Правочин,що вчинюється батьками ( усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Ст. 215 . Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог ,які встановлені частинами 1-3, 5 та 6 ст.203 цього Кодексу .
2. Недійсним є правочин ,якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин) .
У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається .
У випадках , встановлених цим Кодексом, нікчемний право чин може бути визнаний судом
дійсним .
3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом , але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом ,такий
правочин може бути визнаний судом недійсним ( оспорюваний правочин ) .

Ст. 216 . Правові наслідки недійсності правочину

1. Недійсний правочин не створює юридичних наслідків , крім тих , що пов’язані з його
недійсністю .
У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину * , а в разі неможливості такого повернення , зокрема тоді , коли одержане полягає у користуванні майном,виконаній роботі ,наданій послузі ,- відшкодувати вартість того , що одержано , за цінами , які існують на момент відшкодування .
2. Якщо у зв’язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі
завдано збитків та моральної шкоди ,вони підлягають відшкодуванню винною стороною .
3. Правові наслідки , передбачені частинами 1 та 2 цієї статті ,застосовуються , якщо законом
не встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки окремих
видів недійсних право чинів .
4. Правові наслідки недійсності нікчемного правочину ,які встановлені законом , не можуть
змінюватися за домовленістю сторін .
5. Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути
пред’явлена будь-якою заінтересованою особою .
Суд може застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину з власної ініціативи .

* ПОРАДА : В договорі купівлі-продажу потрібно вказувати дійсну
( а не інвентарну, з витягу МБТІ ) ціну за яку дійсно відбувається купівля .

 
   
Пр-т. Героев 33/1, г.Днепропетровск
49106, Украина
+38 (099) 415 87 74